3820

Διαστάσεις
4200 x 600 x 38 (mm)

Αρμοκάλυπτρο
Ίδιο χρώμα