3174

Διαστάσεις
4200 x 600 x 28 (mm)
4200 x 600 x 38 (mm)
4200 x 900 x 38 (mm)

Αρμοκάλυπτρο
Ίδιο χρώμα