Συρόμενες Πόρτες Ντουλάπας

Profil IRIA

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 4-5 mm ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ / PANEL: 8-10 mm

Profil KANTIA

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 4-5 mm ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ / PANEL: 8-10 mm

Profil KIVERI

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 4-5 mm ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ / PANEL: 16 mm

Profil VIVARI

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 4-5 mm ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ / PANEL: 16-18 mm

TOP