1090

Διαστάσεις
4200 x 600 x 28 (mm)

Αρμοκάλυπτρο
Ίδιο χρώμα