6213

Συλλογή FORMICA βακελιτικά πορτάκια, με επικάλυψη από φορμάικα αξεπέραστης ποιότητας FORMICA®, ότι ποιοτικότερο υπάρχει στο χώρο της βακελιτικής πόρτας.

Παραδίδονται διαστασιολογημένα με ή χωρίς pvc, σε ολόκληρες μπάρες ή σε λωρίδες/ολόκληρες επιφάνειες χωρίς κούρβα. Η συλλογή υποστηρίζεται από ομοιόχρωμο pvc 22/1mm.

Χρώμα: 6213
Μήκος: 3,60
Επιφάνεια: RIGATTO
Προφίλ: R6