6610

Συλλογή DIRECT POSTFORMING πορτάκια, συνοδευτικά των χρωμάτων της συλλογής μελαμινών InterTop – TheInterMelamineCollection, αποκλειστικής παραγωγής του ομίλου της Interwood Ξυλεμπορίας. Ακτίνα R3.

Παραδίδονται διαστασιολογημένα με ή χωρίς pvc αλλά και σε ολόκληρες μπάρες. Παρέχεται συνοδευτικά λωρίδα ή ολόκληρο φύλλο μελαμίνης. Η συλλογή υποστηρίζεται από ομοιόχρωμο pvc 22/1mm.

Χρώμα: 6610
Μήκος: 3.66
Επιφάνεια: MATRIX ΟΡΙΖ.
Προφίλ: R3