5420

Διαστάσεις
4200 x 600 x 18 (mm) PVC
4200 x 600 x 38
PANEL 4200 x 1300 x 18 (mm)

Αρμοκάλυπτρο
Ίδιο χρώμα