Ακρυλικές Επιφάνειες

CMS

HIGH GLOSS ABS ACRYLIC 1.4

Οι διαστάσεις των HIGH GLOSS PVC είναι 305 x 122 χ 19χιλ, με υπόστρωμα MDF.

TOP